bầu cử đài loan

Bầu cử tại Đài Loan là cuộc bỏ phiếu lựa chọn giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh

10/01/2020

Một số lượng đáng kể các cử tri Đài Loan vẫn còn chưa đưa ra quyết định trước ngày bầu cử tổng thống vào hôm Thứ Bảy, một sự kiện trở thành đại diện cho sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Theo...