bài thi quốc tịch Mỹ

Bài thi quốc tịch Mỹ sẽ có nhiều câu hỏi hơn 

14/11/2020

Theo Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) hôm thứ Sáu (13/11), bài thi quốc tịch dành cho những người di dân muốn có quốc tịch Hoa Kỳ được sửa đổi và sẽ có thêm các câu hỏi về lịch sử và chính trị Hoa Kỳ. Bắt đầu...