bài nhạc của tuần

Cho Tôi Được Một Lần | Sáng tác: Bảo Thu | Đoàn Phi | Nhac Vàng

12/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Chiều Một Mình Qua Phố | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Nhạc Thính Phòng

12/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Tôi Với Trời Bơ Vơ | Sáng tác: Tùng Giang | Nhạc Thính Phòng

11/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Người Tình & Quê Hương | Sáng tác: Nhật Ngân | Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng

11/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Duyên Kiếp | Sáng tác: Lam Phương | Hoàng Thục Linh | Nhạc Vàng

10/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Thôi Thế Thì Chia Tay | Sáng tác: Trúc Hồ | Nhạc Thính Phòng

10/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Khúc Thụy Du | Thơ: Du Tử Lê – Nhạc: Anh Bằng | Nhạc Thính Phòng

08/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Nửa Hồn Thương Đau | Sáng tác: Phạm Đình Chương | Bích Vân | Nhạc Thính Phòng

07/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Đêm Lang Thang | Sáng tác: Vinh Sử | Thế Sơn | Nhạc Vàng

07/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Kiếp Đam Mê | Sáng tác: Duy Quang | Nhạc Thính Phòng

06/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Mùa Thu Chết | Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Thính Phòng

05/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Sang Ngang | Sáng tác: Đỗ Lễ | Thế Sơn – Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

05/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR