Angela Merkel

Thổng thống Donald Trump và thủ tướng Angela Merkel tổ chức họp báo chung

18/03/2017

Washington DC. (Reuters) - Tại buổi họp báo chung với thủ tướng Đức Angela Merkel tại Tòa Bạch Ốc hôm qua 17 tháng 3, tổng thống Donald nói với giới báo chí về nhiều vấn đề. Đầu tiên là dự luật xóa bỏ và thay thế Obamacare. Ông gọi Obamacare là...