an toàn hàng không việt nam

FAA sẽ sang Việt Nam đánh giá an toàn hàng không trước khi cho mở đường bay trực tiếp

08/08/2018

Giới chức thuộc Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA của Hoa Kỳ dự trù đến Việt Nam trong tháng 8 này để đánh giá về an toàn hàng không, trước khi cho phép các hãng hàng không Việt Nam mở đường bay trực tiếp đến Hoa Kỳ. Đài Á...