america first

Tổng thống Trump mang “America First” đến các nhà toàn cầu hóa ở diễn đàn Davos

25/01/2018

Davos, Thụy Sĩ. (Reuters) - Hôm nay 25/01, Tổng Thống Trump có mặt tại thành phố tuyết trắng  Davos, Thụy Sĩ, tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới 2018. Tại đây, tổng thống Trump sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự "America First", tìm kiếm thương mại công bằng và...

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh “mua hàng Mỹ, thuê người Mỹ”

18/04/2017

Washington DC. (Reuters) - Washington Post trích lời viên chức cao cấp chính phủ, cho biết hôm nay 16/04,  tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh tại tiểu bang Wisconsin, sẽ khiến các công ty kỹ thuật khó thay thế công nhân Mỹ bằng người lao động ngoại quốc...

Tổng thống Trump thay đổi quan điểm “America First” làm thất vọng người ủng hộ

15/04/2017

Washington DC.- Theo CBS News, dường như tổng thống Donald Trump ngày càng rời xa chính sách đối ngoại “America first”, đang gây chia rẽ giữa lực lượng người ủng hộ. Thái độ này khiến phân nửa thất vọng, ngược lại phân nửa khác ủng hộ hành động quân sự...