airbnb

Dịch vụ cho thuê nhà Airbnb Trung Cộng phải cung cấp thông tin khách hàng cho chính quyền

28/03/2018

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hãng dịch vụ cho thuê nhà ngắn hạn Airbnb Inc. cho biết, bắt đầu từ thứ Sáu, 30 tháng 3, hãng sẽ cung cấp thông tin của các khách hàng Trung Cộng cho các cơ quan chính quyền nước này, theo đúng quy định...