02/12/2015 | 0

Tác giả của “Tổ quốc gọi tên mình” tuyên bố ra khỏi đảng CSVN

Tác giả của “Tổ quốc gọi tên mình” tuyên bố ra khỏi đảng CSVN

Ông Phúc nói rằng ĐCSVN đã phản bội nhân dân, và ông mong sẽ có một chính thể mới cho đất nước Việt Nam.

Ông Phúc viết: “Tôi mong muốn toàn thể đảng viên, nhân dân hãy ghi nhận thời khắc và hành động này một cách tích cực. Bởi tôi không có bất cứ một công cụ hay biện pháp nào khác để phản đối cái sai, cái bất hợp lý, bất công và áp bức, trù dập của tòa án, chính quyền, đảng bộ ở Nghệ An. Khi người nắm quyền phản bội lại lời tuyên thệ, đẩy nhân dân, đảng viên không chức quyền vào con đường không lối thoát, thì chỉ còn một biện pháp duy nhất để thể hiện chính kiến, đó là rời khỏi tổ chức mà những phần tử, cá nhân có tư tưởng, hành động sai đang nắm quyền, đang điều hành.

Tôi nhận thấy sự phản bội cần phải được đưa ra ánh sáng, phải chỉ rõ cho tất cả cùng thấy. Xin cảm ơn và mong rằng từ nay chân lý sẽ có chủ nhân mới ở đất nước này. Tôi từ bỏ đảng vì không chấp nhận quan điểm của những cá nhân, tổ chức đã tham gia giải quyết sự việc của tôi, nhưng không cùng quan điểm và lập trường chính trị với tôi. Sự mâu thuẫn đó cần phải được chấm dứt để tôi thoải mái và không cảm thấy bị lừa dối hơn nữa”.

Vũ Minh Ngọc / SBTN