Tạ ơn, tri ân Người…cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm

Các Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế cùng với hơn 200 người gồm các thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà, các nam nữ tu sĩ, các tín hữu công giáo và lương dân đã tổ chức thánh lễ nhân ngày giỗ thứ 53 của cố tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà Ngô Đình Diệm, cùng bào đệ Ngô Đình Nhu tại nghĩa trang Lái Thiêu ở Bình Dương. Với người dân miền Nam, tưởng niệm vị Tổng Thống Ngô Đình Diệm là nghĩ đến cái công lớn của ông, người lập ra nền Đệ Nhất Cộng Hòa từ thể chế quân chủ sang dân chủ. Tại miền Nam Việt Nam, Tổng Thống Ngô Đình Diệm và chính phủ của ông xây dựng nền móng quốc gia trên căn bản tự do, dân chủ và khẳng định quyền tự quyết dân tộc, nhất quyết chống lại các thế lực ngoại bang. Và chỉ riêng với việc giúp định cư gần một triệu người di cư từ Miền Bắc đủ để người ta đời đời ghi nhớ công lao của Tổng Thống Ngô Đình Diệm.