16/05/2015 | 0

Tạo việc làm cho tất cả mọi người

Tạo việc làm cho tất cả mọi người

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng cơ hội cho mọi người dân Hoa Kỳ, một nguyên tắc đã dẫn dắt công việc của ông trong suốt 6 năm qua.

Trong tuần qua, ông Obama đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại trường Đại Học George. Tại đây ông đã thảo luận về các vấn đề, như đói nghèo và bất bình đẳng, những việc cần phải làm để bảo đảm mọi người được bình đẳng. Theo ông, mọi người đã thấy được những kết quả thực sự trong lãnh vực trên, nhưng vẫn còn nhiều việc để thực hiện. Thiếu cơ hội không phải là rào cản duy nhất của sự thành công. Đó là lý do tại sao vào ngày Thứ Hai, Tổng Thống Obama sẽ tới Camden, tiểu bang New Jersey để thăm cơ quan công lực địa phương, gặp gỡ những người trẻ tuổi và lắng nghe trực tiếp về những nỗ lực xây dựng lòng tin giữa cảnh sát và cộng đồng tại thành phố đang phải đối phó với tỷ lệ tội phạm cao nhất tại Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)