Tâm tình của người lính Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ sau 44 năm 30/4/1975

44 năm trôi qua kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, ông Dwight G McDonald, một trong số những người lính Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ được tăng viện đến Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4/1975 để bảo vệ cuộc di tản của người Mỹ và đưa Ông Đại Sứ Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam. Ông đã dành cho Đài Truyền Hình SBTN cuộc phỏng vấn sau đây.