08/11/2017 | 0

Syria sắp ký hiệp ước ngăn chận sự biến đổi khí hậu Paris- Hoa Kỳ một mình đứng ngoài

Syria sắp ký hiệp ước ngăn chận sự biến đổi khí hậu Paris- Hoa Kỳ một mình đứng ngoài

Bonn, Đức. (Reuters)- Hôm qua 7 tháng 11, một viên chức Syria cho hay, nước này dự tính ký kết Hiệp Ước Ngăn Chận Sự Biến Đổi Khí Hậu Paris năm 2015.

Trong bài diễn văn đọc tại Hội Nghị Ngăn Chận Sự Biến Đổi Khí Hậu tổ chức ở Bonn của nước Đức, thứ trưởng Bộ Môi sinh của Syria M. Wadah Katmawi cho biết nước này sẽ ký kết thoả ước Paris càng sớm càng tốt. Syria sẽ tìm kiếm viện trợ ngoại quốc, để đáp ứng sự cam kết tuân thủ Hiệp Ước có mục đích giảm nhiệt độ của trái đất thêm 3.6 độ Fahrenheit.

Syria là quốc gia thành viên cuối cùng của Liên Hiệp Quốc phê chuẩn hiệp ước, sau khi Nicaragua cũng đã làm như thế hồi tháng rồi. Syria và Nicaragua từng đứng ngoài hiệp ước đã được 195 quốc gia ký kết năm 2015.

Như vậy, chỉ còn mỗi một mình Hoa Kỳ- quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc giàu mạnh nhất- không ủng hộ hiệp ước này. Bất chấp việc Hoa Kỳ đã phê chuẩn Hiệp Ước Ngăn Chận Sự Biến Đổi Khí Hậu Paris năm 2015 dưới thời Obama, tổng thống Trump hồi tháng 6 qua thông báo việc ông muốn rút khỏi hiệp ước, trừ khi Hoa Kỳ có thể đạt đến một thoả thuận tốt hơn. Quyết định rút khỏi Hiệp Ước Ngăn Chận Sự Biến Đổi Khí Hậu Paris năm 2015 của chính phủ Trump sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11 năm 2020. (Song Châu)