Suối Vàng mùa chờ mưa

Việc khô hạn ở vùng Đồng Nai Thượng như hình ảnh ghi nhận của SBTN từ hạ nguồn của hồ Suối Vàng, cho đến nay vẫn chưa được sự quan tâm của công luận và nhà chức trách như hạn hán tại Tây nguyên và miền đồng bằng sông Cửu Long… Những cánh rừng thông bạt ngàn, bao gồm cả rừng nguyên sinh Bi Đúp đang bị triệt hạ để xây dựng những trang trại. Đây cũng chính là mối nguy làm cạn nguồn nước ngầm cho ao hồ nơi này…