Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Sức sống Việt tại Brisbane, Úc Châu

Sức sống Việt tại Brisbane, Úc Châu

Brisbane là thủ phủ của tiểu bang Queensland với khoảng 22.000 người Việt tại đây. Brissbane là thành phố có số người Việt sinh sống đứng thứ ba tại Úc Châu, sau Sydney và Melbourne. Cộng đồng Người Việt tị nạn tại đây là một cộng đồng năng động với nhiều sinh hoạt đa dạng và đã thành lập được nhiều cơ sở hoạt động cũng như những di tích lịch sử của người Việt tại đây.