Sự tích áo cưới trước cổng chùa Phù Dung

Tao đàn Chiêu Anh Các và ngôi chùa Phù Dung mà sư nữ trụ trì đầu tiên là một văn nhân đã làm cho đất Hà Tiên nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung trở thành “địa linh”, là nơi sinh ra nhiều thế hệ văn sĩ, như vợ chồng thi sĩ Đông Hồ – nữ sĩ Mộng Tuyết, nhà văn Sơn Nam, nhà thơ – soạn giả Kiên Giang Hà Huy Hà… Tương truyền rằng, các văn nghệ sĩ sau khi đến Phù Dung Tự, nghề nghiệp của họ càng thêm thăng hoa, mà điển hình là trường hợp nữ nghệ sĩ Thanh Nga.