02/09/2014 | 0

Sự thống nhất của vương quốc Anh đang bị đe dọa

Sự thống nhất của vương quốc Anh đang bị đe dọa

Glasgow – Scotland. (Reuters) – Trong lúc chỉ còn 2 tuần nữa sẽ tới ngày Scotland tổ chức trưng cầu dân ý, kết quả các cuộc thăm dò đang tạo lo ngại đối với vận mệnh vương quốc Anh.

Theo thăm dò của YouGov, mức ủng hộ ly khai và chống ly khai đã thu hẹp sự chênh lệch còn 6%. Tỷ lệ ủng hộ Scotland độc lập đã tăng lên trong tháng 8, và theo chiều hướng gia tăng này có thể làm cho chủ trương ly khai chiến thắng cuộc trưng cầu vào ngày 18 tháng 9. Kết quả thăm dò của YouGov cho thấy thành phần chủ trương ly khai có thể đạt mục tiêu phá bỏ sự liên kết với England đã trải qua 307 năm. Kết quả các cuộc thăm dò khác nhau cho thấy khuynh hướng ly khai chưa từng dẫn đầu, nhưng con số ủng hộ ly khai đang tăng nhanh.

Những nhà quốc gia Scotland nói rằng chiến thắng tranh luận của ông Alex Salmond trên đài truyền hình cách nay một tuần đã làm cho dân chúng thay đổi quan điểm. Đệ nhất Thủ tướng Alex Salmond nói rằng kết quả thăm dò của YouGov là một tin mừng và thực tế là cuộc vận động đang chiến thắng tại các cộng đồng, tại các nhà thờ. Dù còn một khoảng cách phải vượt qua, nhưng đang chiến thắng mỗi ngày, nhiều người trước đây tuyên bó sẽ bỏ phiếu chống nhưng hiện giờ cho biết sẽ bỏ phiếu thuận. Ông Peter Kellner là chủ tịch của YouGov nói rằng con số đã làm ông ta ngạc nhiên, không thể tin tưởng, ông ta xét lại các mẫu thăm dò và thấy rằng đã không có sự sai lầm nào.

Theo thăm dò của YouGov, 42% tuyên bố sẽ bỏ phiếu Scotland độc lập, 48% tuyên bố bỏ phiếu chống, 8% nói rằng họ chưa có quyết định và 2% tuyên bố sẽ không đi bỏ phiếu. Dân biểu Jim Murphy đang tới các thị trấn vận động chống ly khai nói rằng ông ta không lo ngại đối với kết quả thăm dò, ông ta lo ngại cho túi tiền của người dân, lo ngại ai sẽ trả tiền cho các dịch vụ công cộng, trường học, bệnh viện nếu Scotland tuyên bố độc lập.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng David Cameron nói rằng việc Scotland ly khai sẽ không thể diễn ra, dân chúng sẽ quyết định sáng suốt trong ngày 18 tháng 9. Nếu chủ trương ly khai chiến thắng, Scotland sẽ thương lượng với London về đồng sterling, nợ quốc gia, tương lai của các căn cứ hải quân Anh và chia xẻ dầu lửa ở Bắc Hải. (H. Võ)