03/05/2015 | 0

Sự thể hiện ngũ cung trên đàn tranh

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói về sự thể hiện ngũ cung trên đàn Tranh. Đàn Tranh hay còn gọi là đàn bán nguyệt, hoặc thập lục huyền cầm đã có từ khoảng thế kỷ 12, 13. Tiếng đàn tranh trong trẻo, réo rắt khiến tâm hôn của người nghe nương theo dòng chảy của thang âm. Các bậc tiền bối đã lý luận rằng, vì là bán nguyệt có nghĩa là nửa tháng, nên đàn tranh chỉ có 16 dây tương đương cho 16 ngày. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.