15/03/2017 | 1

Sự thật là nền tảng của Dân Chủ

Sự Thật có sức mạnh và năng lực vô biên.

Trong thánh kinh, chúa Jesus đã phán: Khi biết được sự thật, sự thật sẽ giải thoát chúng ta.  Mặc dầu, dù không phải là tín đồ, mọi người đều công nhận sự minh triết qua câu nói trên của Đấng Ki Tô.

Như vậy, sự thật là một sức mạnh, một năng lực lớn vì để ra khỏi một sự kìm hãm, cần phải có sức mạnh vượt quá sức mạnh kìm hãm đó.

Bạo quyền thời Xuân Thu là Thôi Trữ giết vua Tề Trang Công.  Sử quan biên chép trung thực rằng: “Thôi Trữ giết vua.” Thôi Trữ giết cả 3 anh em nhà sử quan vì cả ba đều không sợ mà không viết đúng sự thật.  Đến người em thứ tư vẫn đặt bút viết: “Thôi Trữ giết vua”, thì Thôi Trữ không dám hạ lệnh hành quyết.  Câu chuyện trên cho thấy: trước sự cương dũng của gia đình sử quan, Thôi Trữ biết sợ sức mạnh của Sự Thật.

Các chế độ độc tài đều có mẫu số chung đó là: che dấu sự thật.  Thực tế chính trị cho thấy để duy trì quyền lực các bạo chúa, nhà độc tài, chế độc chuyên chế  dùng tất cả bạo lực có trong tay để ém nhẹm sự thật.

Nhưng qua đó, một chân lý hiển hiện rằng: bạo quyền và độc tài đều sợ sự thật.  Càng dùng bạo lực để che dấu sự thật bao nhiêu, càng thấy sức mạnh của sự thật bùng phát bấy nhiêu.

Thời cổ dễ dàng che dấu thông tin, bá vương sẵn sàng giết người hạ thủ để bịt miệng.

Thời hiện đại, phương tiện lưu giữ thông tin hữu hiệu hơn, những nhà độc tài, hay chế độ toàn trị tìm cách tinh vi hơn chuyện giết người là dùng sự dối trá.

Bộ máy tuyên truyền của Cộng sản đều cùng một sách lược giống như biện pháp của lãnh tụ chế độ phát xít Đức, Adolf Hitler, là:  “Bịa đặt một chuyện giả dối kinh khủng.  Biến câu chuyện thật đơn giản.  Cứ nói mãi chuyện đó và rồi dần dần mọi người sẽ tin đó là sự thật.”

Bộ trưởng tuyên truyền Đức quốc xã, Joseph Goebbels, đã dùng mọi thủ đoạn để bắt báo chí phải đưa tin theo chế độ, những cơ quan nào không thỏa hiệp sẽ vin vào chuyện bài Do Thái để đóng cửa và bị tịch thâu biến thành tờ báo của chế độ.  Tờ báo mới, sản phẩm của chế độ, sẽ loan những tin bịa đặt có lợi cho chế độ.

Vì thế, thượng nghị sĩ John McCain đã tuyên bố: Độc tài bắt đầu bằng đàn áp báo chí.

Trong thời đại mạng truyền thông xã hội phổ cập lan tràn hiện nay, sự lan truyền những tin bịa đặt là một diễn tiến che đậy sự thật.  Diễn tiến này là bước đầu phá hoại nền dân chủ và đặt nền móng cho chủ nghĩa độc tài toàn trị.

Với kinh nghiệm xương máu đã trải qua sau ngày 30/4/1975, người Việt tị nạn cộng sản hiểu giá trị của Sự Thật và tôn trọng Sự Thật hơn bao giờ hết.

Mai Phi Long/SBTN