05/07/2016 | 0

Sự thân mật bất thường giữa bà Clinton & ông Obama

Sự thân mật bất thường giữa bà Clinton & ông Obama

Washington, DC. (CBS) – Trong cuộc cuộc vận động công khai đầu tiên cùng nhau, Tổng Thống Barack Obama và bà Hillary Clinton tới thăm tiểu bang North Carolina.

Hồ sơ của ông Obama tại tiểu bang này không cố định. Tiểu bang bầu cho ông khi ông tranh cử lần đầu vào năm 2008. Tuy nhiên ông thua ông Mitt Romney 90,000 phiếu tại North Carolina vào năm 2012. Lần gần đây nhất mối quan hệ giữa một ứng cử viên và một tổng thống đương nhiệm gần gũi như thế này là vào năm 1988, khi ông Ronald Reagan vận động cho phó tổng thống của mình, ông George H. W. Bush.

Thông thường, ứng cử viên tổng thống không thân mật với tổng thống đương nhiệm trong cùng một đảng. Vào năm 1968, Phó Tổng Thống Hubert Humphrey cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát ra khỏi cái bóng của Tổng Thống Lyndon Johnson và các chính sách Việt Nam không được lòng dân của ông. Ông Humphrey chỉ thấy tỷ lệ ông thực sự tiến bộ khi ông bất đồng với tổng thống về chiến tranh.

Vào năm 2000, ông Al Gore tránh ông Bill Clinton nhiều tới nỗi ông Clinton phàn nàn với ông Gore sau cuộc đua rằng ông thất vọng vì ông không được dùng tới nhiều hơn. Ông Gore tức giận ông Clinton không xin lỗi ông về vụ ngoại tình với Monica Lewinsky. Ông đổ lỗi ông Clinton làm ông thất bại trước ông George W. Bush. (Nguyên Trân)