Sự tàn phá của trận cuồng phong ở Nashville, Tennessee

Phóng viên đài truyền Hình SBTN đến tận nơi thăm những nạn nhân trong vùng bị tàn phá do trận cuồng phong, trong đó có một số gia đình người Việt Nam, thì mới thấy được sự tàn phá thật là khủng khiếp. Trận cuồng phong ngày 3 tháng 3 thổi vào thành phố Nashville và các khu vực khác ở tiểu bang Tennessee đã san bằng nhiều nhà cửa, làm cho 25 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Phóng viện Vũ Nhân tường trình sau đây