25/08/2020 | 10

Sự ra đi của Kellyanne Conway là một thiệt hại lớn cho ban vận động của Tổng Thống Donald Trump