Sự nguy hại của giáo phái Satan đối với trẻ em

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2016 tới đây, The After School Satan Club hay còn gọi là Giáo phái Satan sẽ bắt đầu sinh hoạt với những điều nghịch lý tại Sacramanto Elementary School ở thành phố Portland, Oregon. Để làm rõ vấn đề này, phóng viên SBTN tại Portland đã có cuộc phỏng vấn với Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh – Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố Portland, Oregon và được ông cho biết như sau.