24/11/2016 | 2

Sự kỳ điệu cuộc diễn hành Tạ Ơn của Macy’s

Sự kỳ điệu cuộc diễn hành Tạ Ơn của Macy’s

New York, New York. (CBS) – Lễ Diễn Hành Ngày Tạ Ơn của Macy’s ở thành phố New York là cuộc trình diễn hàng năm.

Bóng bay, nhạc và các cuộc trình diễn đủ để làm cho mắt mọi người sáng lên. 60 bóng bay lớn, 35 bóng bay nhỏ, 26 thuyền bông, 1,000 chú hề, 1,000 người cầm bóng, 1,200 vũ công và sự vui vẻ vô tận. Đó là điều mà giám đốc sản xuất Amy Kule nói về buổi diễn hành.

Tuy nhiên phần ít được biết đến của cuộc diễn hành là một ngày trước, khi bóng bay được bơm căng. Bóng bay được hàng ngàn thiện nguyện viên bơm hơi ở Upper West Side Manhattan vào đêm trước Ngày Tạ Ơn. Các con thú và nhân vật hoạt hình đầy màu sắc từ từ được bơm căng và bay lên trời. Các thiện nguyện viên lễ diễn hành thường rất đam mê, nhiều người tham gia sự kiện trong nhiều năm. Theo bà Christine Olver, giám đốc truyền thông của Macy’s, hàng năm, hơn 1 triệu người dự trù tới một ngày trước cuộc diễn hành để coi những nhân vật hoạt hình được bơm hơi. (Nguyên Trân)