19/08/2014 | 0

Sự kiện tại Ferguson khiến phải xem xét kỹ lưỡng chương trình của Ngũ Giác Đài

Sự kiện tại Ferguson khiến phải xem xét kỹ lưỡng chương trình của Ngũ Giác Đài

Arlington, Virginia. (Reuters) – Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby cho biết Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel đã yêu cầu nhân viên của mình cung cấp thêm tin tức về một chương trình của Ngũ Giác Đài, cung cấp thiết bị quân sự dư thừa trị giá hàng trăm tỷ Mỹ kim cho các sở cảnh sát trên toàn quốc.

Sau khi bị chỉ trích và tranh cãi từ một số người, cho rằng phản ứng của cảnh sát tại Ferguson, tiểu bang Missouri giống như là quân sự hóa cảnh sát. Ông Kirby cho biết Bộ Trưởng Hagel đã yêu cầu xem xét lại chương trình. Tuy nhiên, mọi người cần phải hiểu rằng đây là một chương trình theo luật pháp của Quốc Hội, cho phép bộ trưởng chuyển một số tài sản quân sự dư thừa cho cơ quan công lực địa phương. Chương trình này được thực hiện từ năm 1991 và nhiều cơ quan công lực được hưởng lợi.

Ông Kirby cho biết kể từ năm 2007, Cơ Quan Hậu Cần bộ Quốc Phòng đã chuyển giao hai chiếc Humvee, một máy phát điện và một xe kéo hàng tới sở cảnh sát Ferguson. Trong cùng thời kỳ, cơ quan công lực Quận St Louis nhận được 6 súng ngắn, 12 súng trường, 15 điểm vũ khí, một người máy EOD, 3 trực thăng, 7 Humvee, 2 chiếc trong số này được sử dụng tại Ferguson, cùng hai thiết bị nhìn ban đêm. Ông Kirby cho biết Ngũ Giác Đài không qui định những thiết bị này được sử dụng như thế nào, tùy thuộc vào cơ quan công lực địa phương. Tuy nhiên ông nói họ có kiểm tra các sở cảnh sát để bảo đảm họ đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm. (H. Nguyễn)