Sự kiện State of The City tại Boston, Massachusetts

State of the City là một sự kiện quan trọng được văn phòng thị trưởng thành phố Boston tổ chức thường niên với mục đích trình bày tình trạng của thành phố trong năm vừa qua và kế hoạch cho năm sắp tới. Hơn 2,500 khách mời đến từ nhiều tầng lớp khác nhau trong thành phố đã gôm tụ tại hội trường hòa nhạc giao hưởng lớn nhất của thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Phóng viên SBTN đã có mặt trong buổi trình bài diễn văn của ngài Thị Trưởng và tiếp chuyện cùng với người đại diện của văn phòng thị trưởng – anh Khoa Phạm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.