06/10/2016 | 0

Sự chuẩn bị của cư dân Florida khi bão Matthew sắp đến

Cơn bão Matthew cấp 4 sắp đổ bộ vào thành phố Lakewood, Florida. Nhiều người dân nơi đây đã di chuyển sang những thành phố khác, hoặc tiểu bang khác để tránh bão. Phóng viên SBTN đã gặp gỡ một số người dân tại đây để tìm hiểu xem sự chuẩn bị của họ như thế nào khi bão đến.