10/07/2022 | 112

Steve Bannon sẵn sàng làm chứng trước ủy ban ngày 6 tháng Giêng sau khi ông Trump từ bỏ các tuyên bố về đặc quyền hành pháp

Steve Bannon sẵn sàng làm chứng trước ủy ban ngày 6 tháng Giêng sau khi ông Trump từ bỏ các tuyên bố về đặc quyền hành pháp

Ông Steve Bannon – người đã bất chấp trát đòi trình diện của Quốc hội và chuẩn bị đưa ra xét xử về tội khinh thường hình sự – nói với ủy ban điều tra ngày bạo loạn 6 tháng Giêng vào thứ Bảy rằng ông ta sẵn sàng ra điều trần, lý tưởng nhất là tại một phiên điều trần công khai, theo một bức thư do CNN xem được.

Hành động đảo ngược của ông Bannon diễn ra sau khi ông nhận được thư từ cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ đặc quyền hành pháp, mặc dù cả ủy ban lựa chọn Hạ viện và các công tố viên liên bang đều cho rằng tuyên bố đặc quyền không bao giờ cho ông Bannon quyền bỏ qua trát đòi trình diện của quốc hội ngay từ đầu.

Năm ngoái, ông Bannon đã bị buộc tội với hai tội danh khinh thường Quốc hội. Ông Bannon đã lập luận rằng ông có thể bỏ qua trát đòi trình diện của quốc hội để bảo vệ các tuyên bố đặc quyền tiềm năng của ông Trump. Nhưng các công tố viên liên bang và các chuyên gia pháp lý khác đã lập luận rằng đặc quyền không áp dụng cho Bannon – người hủy bỏ hợp đồng với tư cách là chiến lược gia trưởng nhiều năm trước cuộc bạo động ở tòa nhà quốc hội – và không cho ông quyền từ chối cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc lời khai nào cho Ủy ban.

Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng quan tâm đến việc nói chuyện với ông Bannon về các liên lạc của ông ta với ông Trump vào tháng 12 năm 2020, khi ông Bannon thúc dục tập trung vào ngày 6 tháng 1 chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống. Các thành viên của ủy ban điều tra cũng quan tâm đến những bình luận của ông Bannon trong cuộc nổi dậy ở tòa nhà quốc hội, bao gồm một podcast vào ngày 5 tháng 1, trong đó ông dự đoán, “Tất cả sẽ chìm vào địa ngục vào ngày mai.”