09/01/2018 | 0

Steve Bannon chính thức rời khỏi tờ báo mạng cực hữu Breibart News

Steve Bannon chính thức rời khỏi tờ báo mạng cực hữu Breibart News

Reuters- Trong một bản thông báo ngắn gọn đăng trên tờ báo mạng cực hữu Breibart News, ban quản trị của tờ báo cho biết ông Steve Bannon, từng giữ chức vụ cố vấn chiến lược cho tổng thống Donald Trump, đã chính thức rời khỏi chức vụ tổng giám đốc tờ Breibart News.

Cả ông Steve Bannon và phát ngôn viên tờ Breibart News đều không đưa ra lời bình luận nào sau khi thông báo được chính thức đăng tải.

Trong những ngày qua, ông Steve Bannon đã làm cho tổng thống Trump nổi giận, với các nhận định của ông được đăng tải trong cuốn sách  Fire and Fury của tác giả Michael Woff, trong đó ông Bannon cho rằng việc con trai trưởng của tổng thống là Trump Junior  tham dự cuộc họp với luật sự người Nga là hành động không yêu nước, phản nghịch. Ngay sau đọc được những lời bình luận của Steve Bannon về gia đình mình, tổng thống Trump nói rằng từ lúc Bannon bị đuổi ra khỏi tòa Bạch Ốc, ông Bannon đã “mất trí”.

Tưởng cũng nên nhắc lại ông Steve Bannon là người đã đề ra chiến lược kiếm phiếu từ những tiểu bang miền Trung nước Mỹ, cùng với các thông điệp chống lại di dân, chống lại toàn cầu hóa, quay về chủ nghĩa kinh tế quốc gia cực đoan. Điều này đã giúp ông Trump tìm đủ số phiếu cử tri đoàn để thắng cử, dù ông Trump thua bà Hillary Clinton gần 3 triệu phiếu phổ thông.

Là chủ nhiệm tờ báo mạng cực hữu Breibart News, ông Bannon đã dành một ít  trang báo này để đăng tải một số quan điểm của nhóm thượng tôn da trắng Alt-Right của Richard Spencer – nhóm chống lại chủ nghĩa đa văn hóa. (Mai Đức)