Stéphanie Đỗ, dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Pháp

Mặc dù người Việt đặt chân đến Pháp từ thập niên 30 và hiện nay đã có khoảng 250.000 người Việt định cư tại đây. Nhưng mãi đến giữa năm 2017, mới có người Pháp gốc Việt thắng cử và trở thành vị dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Quốc Hội Pháp, và đặc biệt, lại là một phụ nữ. Xin mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên SBTN và cô Stéphanie Đỗ – dân biểu gốc Việt đầu tiên tại Pháp.