09/01/2016 | 0

Srilanka soạn thảo hiến pháp mới

Srilanka soạn thảo hiến pháp mới

Colombo, Sri Lanka. (Reuters) – Quốc hội lập hiến Sri Lanka sẽ soạn thảo bản hiến pháp mới, thay thế bản hiến pháp 1978.

Thể chế tổng thống Sri Lanka bị chỉ trích đã giới hạn quyền của người dân và quyền của người thiểu số. Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã nói trước quốc hội trong ngày Thứ Bảy rằng: “Hủy bỏ tổng thống chế, đưa ra một hệ thống bầu cử công bằng hơn, gia tăng các quyền dân chủ của người dân là mục tiêu của bản hiến pháp mới.” Tổng thống Maithipala Sirisena lên cầm quyền mới được một năm đã nói trong phiên họp đầu tiên năm 2016 của quốc hội rằng: “ Những người muốn giữ tổng thống chế đã cho rằng tổng thống chế đã giúp chiến thắng cuộc nội chiến kéo dài 26 năm. Những điều Sri Lanka cần làm là phải thay đổi để chiến tranh không còn diễn ra trong tương lai. Quốc hội phải biết rõ ràng trách nhiệm, chống lại chủ nghĩa cực đoan ở miền Bắc cũng như ở miền Nam, đưa ra những quan điểm ôn hòa.”

Quốc hội lập hiến Sri Lanka sẽ được một nhóm chuyên viên cố vấn soạn thảo bản hiến pháp mới. Bản hiến pháp này sẽ phải được 2/3 dân biểu quốc hội chấp thuận và sau đó đưa ra trưng cầu dân ý. (Robert Võ)