03/11/2015 | 2

Sprint – Hoa Kỳ ký thương ước với Cuba

Sprint – Hoa Kỳ ký thương ước với Cuba

Havana, Cuba. (Reuters) – Cuba đã ký kết một thoả thuận với công ty viễn thông Sprint của Hoa Kỳ, và tuyên bố rằng họ nôn nóng muốn xúc tiến việc làm ăn với 600 công ty tại hơn 70 quốc gia tại hội chợ thương mại hàng năm, nhưng là lần đầu tiên kể từ khi nối lại bang giao với Hoa Kỳ.

Hội chợ Quốc tế Havana lần này quảng bá sắc thái thương mại đã đổi mới tại Cuba với hy vọng thu hút đầu tư ngoại quốc. Hồi năm rồi, chính phủ Cuba đã ban hành luật đầu tư ngoại quốc cắt giảm chính sách thuế mới, và năm nay thì thúc đẩy việc cải thiện bang giao với Hoa Kỳ. Đây là hai sự kiện mang lại luồng sinh khí mới cho giới thương gia Cuba. Sprint là một trong 30 công ty của Hoa Kỳ tham dự hội chợ thương mại tại Havana đã tận dụng việc khai thông sự hạn chế thương mại của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, cho phép áp dụng chính sách miễn thuế trong lĩnh vực viễn thông.

Công ty viễn thông Sprint đã ký kết một hiệp ước kết nối liên lạc với công ty quốc doanh viễn thông độc nhất của nhà nước Cuba, Etecsa vào cuối tháng Chín qua, ngoài hiệp ước chuyển vùng. Các công ty Hoa Kỳ đang lo sẽ tuột lại đàng sau các đối tác chiến lược của Cuba như Venezuela, Hoa Lục và Nga. (Song Châu)