18/01/2016 | 0

SpaceX phóng hỏa tiễn và thử đáp trên bè

SpaceX phóng hỏa tiễn và thử đáp trên bè

Thái Bình Dương. (CBS) — Công ty không gian tư nhân SpaceX đã phóng thành công một sứ mạng nghiên cứu đại dương bằng hỏa tiễn Falcon 9 của họ, nhưng chuyến đáp của hỏa tiễn xuống một chiếc bè trên Thái Bình Dương đã thất bại.

Vụ phóng diễn ra lúc 10 giờ 42 phút sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 1, tại căn cứ không quân Vandenberg ở California. Hỏa tiễn Falcon 9 đã đưa phi thuyền Jason-3 lên quỹ đạo. Jason-3 là một sứ mạng của 4 cơ quan không gian Hoa Kỳ và Châu Âu, bao gồm Cục Đại Dương Và Khí Quyển Hoa Kỳ, Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA, Trung Tâm Nghiên Cứu Không Gian Pháp CNES, và Hiệp Hội Khai Thác Vệ Tinh Khí Tượng Học Châu Âu EUMETSAT. Jason-3 sẽ duy trì khả năng theo dõi và đo lường chính xác mực nước biển toàn cầu, theo dõi sự gia tăng cường độ của các cơn cuồng phong nhiệt đới và hỗ trợ những dự báo khí hậu theo mùa và ven biển. Dữ liệu của Jason-3 sẽ được áp dụng trong quản trị ngư nghiệp, kỹ nghệ hàng hải và nghiên cứu về tác động của con người đối với các đại dương.

Trong vụ phóng hôm Chủ Nhật, SpaceX dự định cho hỏa tiễn Falcon 9 đáp xuống một chiếc bè ở ngoài khơi bờ biển Miền Tây Hoa Kỳ, nhưng chiếc hỏa tiễn đã không đáp xuống đúng cách, khiến cho một chân hỏa tiễn bị gãy. Tổng giám đốc SpaceX, ông Elon Musk viết trên trang mạng của công ty rằng, việc đáp xuống bè quả thật khó khăn hơn đáp trên đất liền, nhưng ông tỏ ra lạc quan về những vụ phóng sắp tới. (Huy Lam)