06/08/2014 | 0

Spacex mở cảng phóng phi thuyền ở Nam Texas

Spacex mở cảng phóng phi thuyền ở Nam Texas

Brownsville, Texas. (CBS) – Tiểu bang Texas và công ty SpaceX hôm Thứ Ba ngày 5 tháng 8 đồng loan báo, tùy theo các thỏa thuận cuối cùng với chính quyền địa phương và khi có thêm một số giấy phép cần thiết, công ty chế tạo hỏa tiễn SpaceX sẽ xây một cảng phóng phi thuyền ở miền nam Texas.

Một thông cáo báo chí của Thống Đốc Rick Perry nói rằng, việc SpaceX chọn tiểu bang Texas để mở rộng biên cương của lãnh vực hàng không không gian thương mại là thích hợp.

Thống Đốc Perry cũng loan báo, Texas sẽ tặng 2.3 triệu Mỹ kim từ Quỹ Doanh Nghiệp Texas để đưa SpaceX đến tiểu bang này. Texas cũng tặng 13 triệu Mỹ kim từ Tín Quỹ Cảng Không Gian cho công ty Phát Triển Cảng Không Gian Quận Hạt Cameron.

Quỹ này sẽ được dùng để hỗ trợ việc phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thiết lập một cảng không gian.

Địa điểm phóng phi thuyền rộng 56.5 mẫu tây có thể phóng 12 hỏa tiễn lên không gian mỗi năm, bắt đầu từ năm 2015. Các vụ phóng này có thể là dành cho lãnh vực thương mại, chẳng hạn như các vệ tinh viễn thông, cũng như là các sứ mạng của Cơ Quan Không Gian Hoa Kỳ NASA.

Các chuyên gia kinh tế dự đoán SpaceX sẽ mang lại một số lớn công việc làm cho khu vực Brownsville, khi tính ra tiền lương có thể lên đến hơn 50 triệu Mỹ kim mỗi năm. (H. Lam)