Soeur Hồng Quế nói về 2 bức tranh gạo tặng Đức Giáo Hoàng

Trong buổi Thánh Lễ bế mạc Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình do Đức Giáo Hoàng làm chủ tế tại Philadelphia, đoạn Thánh Thư thứ hai đã được đọc bằng Tiếng Việt bởi một soeur Việt Nam có gương mặt uy nghiêm và thánh thiện. Đó là soeur Maria Nguyễn Thị Hồng Quế. Soeur Hồng Quế cho biết được phân công phải nghĩ ra một món quà thật đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng. Soeur cảm thấy thật vinh dự, nhưng cũng nhiều thử thách vì thời gian qua ngắn, nên đã phải cầu nguyện Chúa xin hỗ trợ. Và rồi ý tưởng về 2 bức tranh bằng gạo đã đến với Soeur. Một là Đức Mẹ bế Chúa Hài Đồng, hai là bức chân dung Đức Giáo Hoàng làm bằng gạo. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.