20/12/2016 | 1

Socal Gas: Khách hàng giảm sử dụng khí đốt tại nhà

Socal Gas: Khách hàng giảm sử dụng khí đốt tại nhà

Los Angeles, California. (CBS) – Bị ảnh hưởng vì việc đóng cửa cơ sở lưu trữ Aliso Canyon, Southern California Gas ban hành khuyến cáo, kêu gọi khách hàng ngay lập tức giảm sử dụng khí đốt thiên nhiên để giúp giảm nguy cơ thiếu hụt khí đốt và điện.

Công ty nêu lý do đợt lạnh gần đây tại khu vực phục vụ của họ, cũng như các tiểu bang tại Tây Nam Hoa Kỳ dẫn tới khả năng nguồn cung cấp liên bang bị gián đoạn. Công ty cũng ban hành theo dõi cắt giảm toàn hệ thống đối với khách hàng mà họ gọi là không cốt lõi, những nguời sử dụng thương mại và công nghiệp, chẳng hạn như nhà máy phát điện. Cơ quan tiện ích cho biết họ đáp ứng nhu cầu hiện nay thông qua việc sử dụng nguồn lưu trữ đáng kể.

Khuyến cáo không ảnh hưởng tới khách hàng của San Diego Gas and Electric. SoCal Gas là công ty con của Sempra Energy, một công ty Fortune 500 có trụ sở chính tại San Diego. SoCal Gas có khoảng 21.6 triệu khách hàng. Khuyến cáo được đưa ra hơn hai tuần sau khi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California kêu gọi SoCal Gas thiết lập chương trình Flex Alerts, được California Independent System Operator sử dụng để kêu gọi cho khách hàng giảm sử dụng điện trong thời gian cao điểm. (Nguyên Trân)