24/01/2015 | 1

Soạn giả Thế Châu

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói về soạn giả Thế Châu. Nhắc đến Thế Châu, ai cũng sẽ nghĩ đến một tuồng hát rất nổi tiếng, đó là “Bên Cầu Dệt Lụa”. Chương trình hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị khán giả về cuộc đời, sáng tác của ông trong lĩnh vực cải lương. Mời quý vị cùng theo dõi.