01/02/2015 | 0

Soạn giả Thế Châu (P2)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ tiếp tục nói về soạn giả Thế Châu. Ờ kỳ trước, quý vị khán giả đã được nghe qua cuộc đời và sự nghiệp của ông qua những trích đoạn của vở tuổng ‘Bên Cầu Dệt Lụa’. Trong chương trình này, quý vị khán giả sẽ tiếp tục được nghe thêm những trích đoạn hay khác trong vở ‘Bên Cầu Dệt Lụa’. Mời quý vị cùng theo dõi.