Sở y tế quận Santa Clara họp báo về chiến lược chống đại dịch COVID-19

Vào ngày thứ Năm, 2 tháng 07, các viên chức tại quận Santa Clara, Bắc California đã tổ chức một cuộc họp báo về các chiến lược hài hạn nhằm bảo vệ cộng đồng khi đại dịch Covid-19 vẫn còn đang hoàng hành. Phóng viên Phương Thúy tường trình sau đây.