Sở y tế công cộng hạt Santa Clara thông báo sửa đổi một số chỉ thị bắt buộc khi các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và nhập viện gia tăng

Sở y tế công cộng hạt Santa Clara thông báo sửa đổi một số chỉ thị bắt buộc khi các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và nhập viện gia tăng

Ảnh: County of Santa Clara Public Health YouTube

Santa Clara County, CA – Theo thông cáo báo chí của hạt Santa Clara, Số ca nhiễm COVID-19 và nhập viện tại Hạt Santa Clara đã tiếp tục tăng mạnh đạt mức kỷ lục. Theo dữ kiện thống kê có được ngày hôm nay, có 760 ca nhiễm COVID-19 mới và 239 số người nhập viện.

Cả số ca nhiễm bệnh và số trường hợp nhập viện vì COVID-19 đều đạt ở mức kỷ lục mới trong 1 ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. Để làm giảm số ca nhập viện tăng mạnh vượt quá khả năng tiếp nhận của bệnh viện trong Quận Hạt, giám đốc Sở Y Tế đã đưa ra một số sửa đổi đối với các Chỉ Thị Bắt Buộc hiện hành, đi cùng với Lệnh Giảm Thiểu Rủi Ro của Sở Y Tế.

Giám đốc Sở Y Tế cũng ban hành Chỉ Thị Bắt Buộc dành cho Du Lịch/ Đi Xa (Travel). Chỉ Thị này bắt buộc những ai trở về từ những chuyến đi xa hơn 150 dặm phải tự cách ly trong 14 ngày.

Các cửa hàng và một vài cơ sở khác mở cửa trong nhà sẽ giới hạn ở 10% sức chứa. Tuy nhiên, các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc sẽ được phép hoạt động ở mức 25% sức chứa trong nhà. Các cuộc tụ tập vẫn chỉ được thực hiện ở ngoài trời, với tối đa 100 người. Tất cả các hoạt động giải trí liên quan đến tiếp xúc cơ thể hoặc gần gũi với những người bên ngoài gia đình, bao gồm tất cả các môn thể thao tiếp xúc, sẽ tạm thời bị cấm. Sòng bài sẽ tạm thời bị đóng cửa.

Các Chỉ Thị mới và các Chỉ Thị vừa được sửa đổi này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng Thứ Hai, ngày 30 tháng 11, 2020; và sẽ tiếp tục có hiệu lực đến 5 giờ sáng ngày 21 tháng 12, 2020.  (BBT)