03/05/2022 | 57

Số viên chức CSVN vi phạm chỉ là một bộ phận nhỏ

Số viên chức CSVN vi phạm chỉ là một bộ phận nhỏ

Cuộc họp- Nguồn hình Thành Chung, Tuổi trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 3 tháng 5 năm 2022 loan tin, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cộng sản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua, ông Nguyễn Viết Chức, cựu phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục Quốc hội Cộng sản khẳng định, số viên chức là bí thư, tỉnh uỷ vi phạm nghiêm trọng bị giải quyết trong thời gian qua chỉ là một bộ phận nhỏ, chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”.

Hiện tại, nhà cầm quyền đang có đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nên ông Chức cho rằng, người trong ban chỉ đạo thì cả bản thân và gia đình phải trong sạch, không tham ô, tham nhũng.

Còn đối với Ban chỉ đạo ở cấp Trung ương, ông Chức đề nghị nên để ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản làm trưởng ban, các thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo các ban của đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, bộ Công an, Toà án, Viện kiểm sát và các ban ngành cấp cao khác. Vì vậy, ở địa phương thì cũng nên theo mô hình cấp trung ương, trưởng ban, và các thành viên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Còn ông Nguyễn Túc, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Cộng sản cho rằng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh sau khi thành lập phải đặt dưới sự điều hành tập trung thống nhất của ban Chỉ đạo Trung ương, để tránh bị chi phối, và “trên nóng dưới lạnh”.

An Nhiên