23/03/2021 | 3

Sở Thuế Vụ tung ra đợt thanh toán trực tiếp tiếp theo trong tuần này

Sở Thuế Vụ tung ra đợt thanh toán trực tiếp tiếp theo trong tuần này

Một đợt gởi chi phiếu khác thuộc gói viện trợ Covid-19 của Tổng thống Biden đã bắt đầu được gởi ra vào thứ Sáu (ngày 19 tháng 3) và sẽ sớm được gửi đến tài khoản ngân hàng hoặc hộp thư của người Hoa Kỳ. Các khoản thanh toán sẽ đến sớm nhất vào Thứ Tư (ngày 24 tháng 3) đối với những người nhận tiền gửi trực tiếp.

Một số lượng lớn các khoản thanh toán trong đợt này sẽ là ngân phiếu, và sẽ được đến hộp thư trong “những tuần tới. 90 triệu khoản thanh toán đầu tiên, được Sở Thuế vụ (IRS) công bố vào tuần trước, đã được giải ngân cho những người Hoa Kỳ đủ điều kiện, nhưng bản tin hôm thứ Hai không cho biết có bao nhiêu chi phiếu được gởi ra trong đợt thứ hai.

Một số khoản thanh toán qua thư sẽ đến bằng thẻ ghi nợ trả trước trong khi những khoản khác sẽ được gửi dưới dạng ngân phiếu – sẽ không có tên tổng thống, theo các bức ảnh mà IRS công bố. Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ giới hạn các khoản thanh toán trực tiếp ở mức thu nhập 80,000 mỹ kim cho các cá nhân và 160,000 mỹ kim cho các cặp vợ chồng.

Các khoản thanh toán trực tiếp trước đó được nêu trong Đạo luật CARES đã sử dụng hồ sơ năm 2019 của người nộp thuế để xác định tính đủ điều kiện. Điều kiện cho đợt ngân phiếu kích thích hiện tại dựa trên các tờ khai thuế năm 2020, trừ khi chúng chưa được nộp. Nếu là vậy, điều kiện được dựa trên tờ khai năm 2019 của người nộp thuế.

Bất kỳ ai không nhận được khoản thanh toán hoặc một khoản thanh toán thấp hơn theo mức lương năm 2019 nhưng sau đó trở thành thất nghiệp vào năm 2020 cần nộp hồ sơ khai thuế ngay lập tức. Nếu một người Hoa Kỳ đủ điều kiện vào năm 2019, đã nhận được khoản thanh toán nhưng không còn đủ điều kiện vào năm 2020 do thu nhập tăng, IRS sẽ không đòi lại tiền và người đó có thể giữ chi phiếu. (BBT)