17/03/2021 | 0

Sở thuế vụ IRS có kế hoạch gia hạn thời gian nộp bản khai thuế từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5

Sở thuế vụ IRS có kế hoạch gia hạn thời gian nộp bản khai thuế từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5

IRS đang có kế hoạch gia hạn thời hạn nộp tờ khai thuế khoảng một tháng. CNBC xác nhận rằng thời hạn nộp bản khai thuế sẽ là ngày 15 tháng 05 thay vì là ngày 15 tháng 4.  Nhưng vì ngày 15 tháng 5 rơi vào thứ Bảy, thời hạn cuối cùng cho người nộp hồ sơ có thể là vào thứ Hai tuần sau, tức là ngày 17 tháng 5.  Điều này sẽ giúp người nộp thuế có thêm thời gian để nộp bản khai thuế năm 2020 và thanh toán bất kỳ số tiền nào còn nợ IRS.

Hiện tại các nhà kế toán vẫn đang chờ hướng dẫn từ IRS về các thay đổi mới liên quan đến luật thuế mới ảnh hưởng đến mùa thuế năm nay.  Ngoài những thay đổi về thuế được đưa ra bởi gói kích thích kinh tế Covid-19, việc khai thuế là điều rất quan trọng trong năm nay vì đây là cách duy nhất để lấy lại các khoản tiền kích thích kinh tế mà bạn có đủ điều kiện nhưng đến nay vẫn không nhận được.

Nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi hoặc bạn là người không nộp hồ sơ thuế, bạn cần phải nộp bản khai thuế với IRS và yêu cầu khoản tiền hỗ trợ mà bạn chưa nhận được, hoàn trả lại cho bạn. Cùng lúc, bảo đảm rằng IRS có thông tin cập nhật của bạn trong hồ sơ, để cơ quan có thể gởi bất kỳ khoản tiền nào  trong tương lai. (BBT)

TAGS: IRS