16/01/2021 | 0

Sở thuế vụ dời mùa khai thuế đến ngày 12 tháng 02

Sở thuế vụ dời mùa khai thuế đến ngày 12 tháng 02

Ảnh: Reuters

Vào hôm thứ Sáu (15/1), Sở Thuế vụ (IRS) thông báo họ sẽ dời mùa khai thuế năm 2020 đến ngày 12 tháng 2 tới đây. Thông thường, IRS sẽ mở mùa thuế vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, trong năm 2021, Sở Thuế vụ sẽ cần thêm thời gian để chuẩn bị sau khi đạo luật cứu trợ Covid-19 có hiệu lực vào cuối tháng 1 và hạn nộp thuế vẫn giữ thời hạn là ngày 15/4.

Sở Thuế vụ cho biết trong thông báo rằng nếu mùa nộp thuế diễn ra mà không có chương trình chính xác thì có thể gây chậm trễ trong việc hoàn tiền cho người nộp thuế. Cơ quan cho biết những thay đổi này nhằm bảo đảm rằng những người đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tiền kích thích còn lại như một khoản tín dụng hoàn trả khi họ nộp hồ sơ.

Khoản tín dụng hoàn trả là một bổ sung mới cho bản khai thuế thu nhập liên bang và dành cho những người nộp hồ sơ không nhận được đầy đủ số hỗ cứu trợ mà họ được hưởng. Chủ tịch Ủy ban House Ways and Means Richard Neal cho biết mặc dù thất vọng khi mùa khai thuế năm 2021 bắt đầu trễ hơn thường lệ nhưng ông hiểu rằng IRS đã phải đối mặt với những thách thức lớn trong suốt cuộc khủng hoảng do COVID-19.

Sở Thuế vụ khuyến nghị người dân nộp bản khai thuế bằng phương thức trực tuyến và sử dụng hình thức gửi tiền trực tiếp. Những người nộp hồ sơ sớm và yêu cầu các khoản tín dụng thuế sẽ phải đợi cho đến tuần đầu tiên của tháng 3 để nhận được khoản tiền hoàn lại.

Sở Thuế vụ cho biết thời gian chờ đợi vẫn sẽ giống nhau nếu mùa nộp đơn mở cửa vào cuối tháng 1. Người có thu nhập thấp được nhận khoản tín dụng thuế hoặc khoản tín dụng thuế trẻ em bổ sung thường không thể nhận được khoản hoàn trả trước giữa tháng 2. Lý do là luật chống gian lận thuế sẽ cần thêm thời gian để xem xét các khoản hoàn trả nhằm ngăn chặn hành động lừa đảo.

TAGS: IRS