18/02/2014 | 1

SỞ THUẾ THIẾU NGƯỜI, KHUYÊN DÂN LÊN MẠNG ĐỂ ĐƯỢC GIÚP

SỞ THUẾ THIẾU NGƯỜI, KHUYÊN DÂN LÊN MẠNG ĐỂ ĐƯỢC GIÚP

San Antonio, Texas. (CBS)
Sở Thuế chịu thiệt hại lớn vì thỏa thuận ngân sách năm 2014. Theo thỏa thuận ngân sách mới, Sở Thuế sẽ chỉ nhận được 11.3 tỷ Mỹ kim, thấp hơn ngân sách năm 2013 là 526 triệu Mỹ kim và thấp hơn so với yêu cầu của tổng thống Obama là 1.7 tỷ Mỹ kim. Việc cắt giảm ngân sách sẽ dẫn tới sự cắt giảm lớn các đại diện dịch vụ khách hàng. Hơn nữa, ngân sách thu hẹp và ít nhân viên hơn có thể gây chậm trễ trong mọi hoạt động tại Sở Thuế. Những người bênh vực Sở Thuế cho biết trong năm 2012, cơ quan này chi tiêu 172 triệu để huấn luyện đại diện dịch vụ khách hàng. Ngân sách này nay giảm xuống còn 22 triệu, giảm 87%. Sở Thuế cũng mất khoảng 10,000 nhân viên trong vòng 3 năm qua. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, gần 40% những người gọi vào Sở Thuế trong năm ngoái cúp điện thoại trước khi có người trả lời. Theo giám đốc Sở Thuế, các đường dây điện thoại sẽ rất bận rộn và mọi người gọi vào sẽ phải chờ đợi lâu hơn. Các viên chức khuyến cáo mọi người nên tìm kiếm sự hỗ trợ trên mạng.
Hang Nguyen