05/02/2016 | 0

Sở Thú San Diego nỗ lực cứu tê giác trắng

Sở Thú San Diego nỗ lực cứu tê giác trắng

San Diego, California. (Reuters) — Sáu tê giác trắng miền nam giống cái tại Trung Tâm Cứu Nạn Tê Giác mới của Công Viên Safari thuộc Sở Thú San Diego đang trải qua đợt kiểm tra sinh sản trong tuần này.

Đây là những bước đi đầu tiên của một kế hoạch hợp tác tổng thể trên toàn thế giới, nhằm cứu loài tê giác trắng miền bắc đang bên bờ vực tuyệt chủng. Một nhóm chuyên gia quốc tế hàng đầu thế giới về sinh sản và di truyền đã đến San Diego để tiến hành các cuộc kiểm tra, và tham dự các cuộc hội thảo về các giai đoạn tiếp theo của sáng kiến bảo tồn này. Những con tê giác cái từ 4 đến 7 tuổi đã được đưa đến Công Viên Safari tại San Diego từ các khu bảo tồn tư nhân ở Nam Phi vào tháng 5 năm 2015.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Bảo Tồn của San Diego Zoo và các cộng tác viên của họ đang thảo luận về những giải pháp sinh sản khác nhau có thể cứu tê giác trắng miền bắc, và cũng có thể giúp cứu các loài khác. Những giải pháp này bao gồm thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc chuyển phôi. Tê giác trắng miền bắc là loài sinh vật đang trong tình trạng nguy cấp nhất thế giới. Hiện nay chỉ có ba con tê giác trắng miền bắc còn sống sót trên thế giới, và cả ba con đều cư trú tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya. (Huy Lam)