Sở thú quốc gia đón 4 chú sư tử con chào đời

Sở thú quốc gia đón 4 chú sư tử con chào đời

Hoa Thịnh Đốn. (Reuters)
Sở thú quốc gia Hoa Thịnh Đốn vừa đón mừng sự xuất hiện của 4 sư tử con, sau khi mẹ sư tử Phi Châu 7 tuổi trải qua một cuộc sinh nở kéo dài 7 giờ đồng hồ. Bầy sư tử con được nhìn thấy khỏe mạnh, được đoàn nhân viên của sở thú quan sát chặt chẽ thông qua một máy thu hình. Chúng không được triển lãm trước công chúng trong nhiều tháng tới.
Mẹ sư tử Shera, đã được sở thú sắp xếp cho một không gian riêng biệt để có thể gần rũi với các chú sư tử con, mà không có sự hiện diện của sư tử cha hoặc các thành viên khác của loài sư tử ở sở thú. Trong 2 thập niên qua, số lượng sư tử Phi Châu giảm đến 30%, vì nạn săn trộm và bệnh tật.
Theo công bố của Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên, sư tử Phi Châu là một loài vật rất dễ bị tổn thương. – T. Vi