Sổ tay “Medicare & quý vị” hiện đã có phiên bản tiếng Trung, Tiếng Hàn Và Tiếng Việt

Sổ tay “Medicare & quý vị” hiện đã có phiên bản tiếng Trung, Tiếng Hàn Và Tiếng Việt

Các Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) đã thông báo rằng sổ tay “Medicare & Quý vị” hiện có sẵn phiên bản Tiếng Trung, Tiếng Hàn và Tiếng Việt. Đây được xem là hoạt động nằm trong khuôn khổ Giai đoạn Ghi danh của Medicare năm nay, bắt đầu từ ngày 15/10/2021 đến ngày 07/12/2021.

Sổ tay Medicare cung cấp thông tin cần thiết về việc ghi danh, các quyền lợi của chương trình, các tùy chọn bảo hiểm cũng như các quyền khác. Người Mỹ gốc Á hiện đại diện cho nhóm nhân khẩu học lớn thứ tư ghi danh Medicare. Sự cải tiến này của phía trung tâm sẽ cung cấp cho nhiều người tiêu dùng – cùng với nhiều người chưa ghi danh – sự hỗ trợ quan trọng bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ.

Trong thời gian Ghi danh Mở của Medicare, những người đủ điều kiện nhận Medicare có thể so sánh các tùy chọn bảo hiểm năm 2022 giữa các chương trình thuốc kê toa Original Medicare, Medicare Advantage và Medicare Phần D (Phúc lợi thuốc theo toa). Chi phí chương trình bảo hiểm y tế và thuốc Medicare và các quyền lợi được đài thọ có thể thay đổi theo từng năm, vì vậy những người thụ hưởng Medicare nên xem xét các tùy chọn bảo hiểm của mình mỗi năm.

Khi lựa chọn bảo hiểm, mọi người nên cân nhắc xem liệu các bác sĩ của mình có còn nằm trong mạng lưới và liệu toa thuốc có còn thuộc các chương trình thuốc kê toa hay không. Sổ tay đã được dịch hiện có sẵn để tải xuống tại trang mạng Medicare.gov hoặc đặt miễn phí qua số điện thoại 1-800- MEDICARE.

 

TAGS: medicare