20/05/2016 | 0

Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm

Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm

Washington, DC. (CBS) – Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh trong tuần trước, sau hai tuần tăng mạnh làm nhiều người lo ngại về việc sa thải.

Bộ Lao Động công bố, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 16,000, xuống còn 278,000 người. Việc sụt giảm diễn ra sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức 294,000 trong tuần trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2015. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình bốn tuần, một thước đo ít biến động hơn, tăng lên mức 275,000 người. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, thể hiện mức độ sa thải, luôn ở mức thấp lịch sử dưới 300,000 trong 63 tuần liên tục. Đây là thời gian dài nhất kể từ năm 1973, khi dân số quốc gia thấp hơn.

Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm cho thấy các công ty tin tưởng hơn vào tình hình kinh tế và sẵn sàng giữ lại nhân viên của mình. Việc thuê mướn cũng thường vững khi số người xin trợ cấp thất nghiệp thấp. (Nguyên Trân)