04/12/2014 | 0

Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm

Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm

Washington, DC – Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống dưới 300,000 trong tuần trước, sau khi tăng trên mức này một tuần trước đó.

Theo bộ Lao Động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 17,000, xuống mức điều chỉnh theo mùa là 2970,000. Mức trung bình bốn tuần, một thước đo ít thay đổi hơn tăng 4,750, lên thành 299,000. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp phản ánh việc sa thải. Khi ít người xin trợ cấp hơn gợi ý rằng các doanh nghiệp giữ lại nhân viên nhiều hơn và có thể đang tìm cách thúc đẩy việc thuê mướn. Trong vòng 12 tuần qua thì có 11 tuần số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở dưới mức 300,000, một mức thấp bất thường, gợi ý các doanh nghiệp dự đoán kinh tế tăng trưởng mạnh. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình trong 4 tuần giảm 9% trong vòng 12 tháng qua. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm được kết hợp bởi sự thuê mướn tăng vọt. Các hãng sở mướn trung bình 288,500 người một tháng trong năm nay, tăng từ mức trung bình là 194,000 trong năm ngoái, giúp tốc độ thuê mướn trong năm 2014 mạnh nhất kể từ năm 1999.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp trong 6 năm là 5.8%, giảm từ 7.2% trong năm ngoái. Theo hãng dữ liệu FactSet, phúc trình việc làm trong tháng 11 được công bố vào Thứ Sáu dự trừ cho thấy mức tăng trưởng việc làm là 225,000 trong tháng trước. (Nguyên Trân)