11/12/2014 | 2

Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm

Số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm

Washington, DC – Có ít người nợp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn trong tuần trước.

Bộ Lao Động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 3,000, xuống mức điều chỉnh theo mùa là 294,000 người. Mức trung bình bốn tuần, một thước đo ít biến động hơn, tăng thêm 250, lên thành 299,250 người. Trong vòng 12 tháng qua, mức trung bình 4 tuần đã giảm 10%. 12 trong số 13 tuần vừa qua, số đơn xin trợ cấp hàng tuần ở mức dưới 300,000, một mức thấp lịch sử cho thấy các hãng sở dự đoán nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp phản ánh tình hình sa thải. Ít người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hơn có nghĩa là các doanh nghiệp đang giữ lại nhân viên và thúc đẩy việc tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu dịch vụ và sản phẩm tăng.

Tuần trước bộ Lao Động công bố nền kinh tế tạo thêm 321,000 việc làm trong tháng 11, mức hàng tháng cao nhất trong gần 2 năm. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 5.8%, giảm từ 6.7% vào đầu năm nay. Trong 11 tháng đầu năm nay, các hãng sở đã mướn thêm 2.65 triệu nhân viên, đánh dấu năm 2014 là năm thuê mướn tốt nhất kể từ năm 1999. Mức lương trung bình tăng 9 cent, lên thành 24.66 Mỹ kim một giờ, mức tăng nhiều nhất trong vòng 17 tháng.

Tuy nhiên trong vòng 12 tháng qua, mức lương theo giờ chỉ tăng 2.1%, cao hơn rất ít so với tỷ lệ lạm phát là 1.7%. (Nguyên Trân)